Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru
w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie
na stanowisko pomoc kuchenna

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana pani: Joanna Lalak, zamieszkała: Sieprawki.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu.

Jastków, 27.10.2017 r.                                                          Dyrektor szkoły Ewa Depta

Reklamy