Klauzula informacyjna – RODO

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Aktualności

Zebranie z rodzicami

zebranieDnia 18 grudnia 2018 r. (wtorek) odbędzie się zebranie z rodzicami. Czas rozpoczęcia zebrań w poszczególnych klasach może się różnić  (od 15:30 do 16:30).

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano Aktualności

Mikołajkowy Turniej

W dniu 7 grudnia odbył się w naszej szkole Mikołajkowy turniej rekreacyjno-sportowy. Na początek klasy 4 wzięły udział w przygotowanych grach i zabawach ogólnorozwojowych. Wszyscy uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w kolejnych konkurencjach, ale najwięcej emocji dostarczyło przeciąganie liny. Następnie klasy 5 i 6 rozegrały turniej piłki ręcznej. I miejsce zajęła klasa 6b, II miejsce 5b, III miejsce 6a. Na zakończenie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klas 7, 8 i 3 gimnazjum. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach, z których do finału awansowały dwa zespoły. W meczu o III miejsce zwyciężyła klasa 8A, która pokonała klasę 8C. Szczególnie emocjonujący był mecz o I miejsce, pomiędzy klasą 3B(G) a klasą 7B, który w regulaminowym czasie zakończył się remisem, dopiero w doliczonym czasie, klasie 3B udało się pokonać waleczną drużynę 7B. Wszystkim drużynom gratulujemy.
Uczestnicy turnieju otrzymali słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców. Organizatorem rozgrywek był zespół nauczycieli wychowania fizycznego.

Jadwiga Obel

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Kompleksowa Analiza Zdrowotna

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV ze Szkoły Podstawowej w Jastkowie
na bezpłatne badania przesiewowe

Gmina Jastków, we współpracy z Fundacją Medicover rozpoczęła realizację ,,Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”. W ramach Programu w dniu 13 grudnia będą realizowane bezpłatne badania przesiewowe, sprawdzające stan zdrowia uczniów klas IV. Jedynym warunkiem, by dziecko mogło wziąć udział w badaniach, jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów deklaracji zgody. Otrzymany w szkole formularz należy następnie dostarczyć do wychowawcy klasy dziecka. Program realizowany jest ze środków Gminy Jastków. Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

Kompleksowa Analiza Zdrowotna (KAZ), w formie populacyjnych badań przesiewowych dla wszystkich uczniów klas czwartych. Bezbolesne, przyjazne i nieinwazyjne badania mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia dziecka, w celu wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia, szczególnie pod kątem nadwagi, otyłości oraz ryzyka chorób cywilizacyjnych mogących wystąpić w przyszłości, wiążących się z nadmierną masą ciała.
Warunkiem przystąpienia młodzieży do ok. 15-minutowych badań przesiewowych jest uczęszczanie dziecka do klasy IV gminnej Szkoły Podstawowej oraz wyrażenie przez rodziców lub opiekunów zgody na udział w Programie, którą otrzyma w szkole.
W ramach Programu, wyszkolona i doświadczona pielęgniarka zespołu Fundacji Medicover wraz z asystentem, będą przeprowadzać w szkole badania, polegające na:
• ocenie ciśnienia tętniczego krwi
• ocenie ostrości widzenia
• ocenie postawy ciała przy pomocy podoskopu komputerowego
• ocenie masy i składu ciała specjalistyczną wagą do bioimpedancji
• ocenie sprawności krążeniowo – oddechowej.

Wójt Gminy Jastków, Pani Teresa Kot oraz Fundacja Medicover podpisali umowę inicjującą współpracę w zakresie realizacji projektu. ,,Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019” został stworzony w celu identyfikacji zagrożeń związanych z nadwagą i otyłością u dzieci oraz wskazania możliwości zmiany zachowań zdrowotnych. Jego celem, obok wykrywania nieprawidłowości w stanie zdrowia dzieci, jest szeroka edukacja oraz zbudowanie większej świadomości zdrowotnej wśród dzieci i rodziców w obszarze nadwagi i otyłości oraz zdrowego stylu życia. Ma to ułatwić podejmowanie odpowiednich decyzji i wyborów żywieniowych oraz ruchowych, sprzyjających zdrowiu całych rodzin. Program jest realizowany ze środków Gminy Jastków. Badaniami ma szansę być objętych ponad 130. uczniów.
Dodatkowo, dla dzieci z nadwagą i otyłością, które na podstawie KAZ zostaną zakwalifikowane do grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, przewidziana jest roczna, bezpłatna, interwencyjna opieka specjalistyczna prowadzona przez Fundację Medicover.
Zachęcamy rodziców do wyrażania zgody na udział w badaniach. Pozwolą one ocenić aktualną kondycję zdrowotną Państwa dzieci i zapobiec w porę chorobom przewlekłym będącym konsekwencją nadwagi i otyłości, które mogłyby rozwinąć się u dzieci w przyszłości – wśród nich cukrzycy typu 2.
To drugi już rok, kiedy kompleksowy program profilaktyczny aktywnie wspiera uczniów z terenu Gminy Jastków oraz ich rodziny w zmianie stylu życia na zdrowszy. Realizowany dotąd w gminnych szkołach podstawowych Program „PoZdro!”, w bieżącym roku szkolnym przeistacza się w ,,Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”, finansowany w całości przez samorząd. Inicjatywa ta składa się z dwóch części. Pierwszy etap, to bezpłatne, szkolne badania profilaktyczne, skierowane do wszystkich uczniów klas IV. Dzięki nim, każdy rodzic będzie mógł poznać stan zdrowia swojego dziecka. W etapie drugim, dla uczniów zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi,  gmina zdecydowała się zagwarantować działania zapewniające opiekę dietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów – dla całych rodzin. Obserwujemy, iż czasami brak świadomości naraża naszych mieszkańców na choroby, którym mogliby zapobiec, dlatego widzimy dużą wartość w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych zaproponowanych przez Fundację Medicover, która realizuje podobną inicjatywę już od 2013 roku na terenie kraju. Dbając o zdrowie lokalnej społeczności, podjęty Program wpisuje się też w misję gminy „Stworzona z pasją – by służyć”.powiedziała Pani Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w BEZPŁATNYM PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ.

Wspólnie możemy zadbać o zdrową teraźniejszość i przyszłość naszych dzieci!

O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.
Największym długofalowym programem Fundacji Medicover jest Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, prowadzony w Polsce od 2013 roku. Program objął swoim działaniem cztery miasta (Gdynia, Warszawa, Lublin, Wrocław) i 6 wybranych, pobliskich im gmin. Celem programu jest trwała poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej uczniów, w wybranych grupach wiekowych, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia u nich w wieku dorosłym cukrzycy typu 2 oraz innych chorób cywilizacyjnych – np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu – będących następstwem nadwagi lub otyłości i prowadzenia niezdrowego stylu życia. To jeden z największych tego typu programów profilaktycznych w Europie i na świecie pod względem liczby przebadanych dzieci, jak i osiąganych efektów zdrowotnych. Dotychczas skorzystało z niego ponad 63 000 uczniów. W jego ramach, w bezpłatnych badaniach przesiewowych Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (KAZ) w szkołach przebadanych zostało 24 000 dzieci (uczniów klas IV szkół podstawowych oraz gimnazjalistów I-szych klas, przed reformą szkolnictwa). Wszelkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro

Medicover Polska – 22 lata doświadczenia w zakresie opieki zdrowotnej
Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi opieki zdrowotnej i usługi diagnostyczne działającej od 1995r. Obecna jest we wszystkich regionach Polski. Na koniec 2016 roku posiadała 31 centrów medycznych oraz 1800 placówek współpracujących i partnerskich. Do końca 2016 roku firma miała pod opieką 647 tys. pacjentów. Od 2009 roku firma posiada również własny wielospecjalistyczny Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie. Jako firma medyczna, Medicover w Polsce zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię aż po kompleksową opiekę szpitalną.

Kontakt dla mediów:
Specjalista ds. komunikacji
Katarzyna Walczak-Szepczyńska|
Fundacja Medicover
tel. kom.: + 48 660 599 226
e-mail: katarzyna.walczak@medicover.pl

Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kierownik Programu „PoZdro!”
Kamila Szarejko
Fundacja Medicover
tel. kom.: + 48 501 523 133
e-mail: kamila.szarejko@medicover.pl

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Ślubowanie klas I

28 listopada to, jak dotąd, najważniejszy dzień w życiu szkolnym pierwszoklasistów. Tego oto dnia 42 uczniów przystąpiło do Uroczystego Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych. Na tę uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Rodzice, nauczyciele i uczniowie z radością czekali na ten dzień. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny. Były wiersze, piosenki i pląsy przy wesołej muzyce. Uczniowie zaśpiewali:
Tropimy literki, tropimy cyferki
Tropimy przygodę i świata przyrodę
Sprawdzamy, aż prawdę poznamy…
Najważniejszym momentem tej uroczystości było uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów, którego dokonali: Pani Dyrektor Ewa Depta i Zastępca Wójta Gminy Jastków, Pan Andrzej Dec. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, kuferki pełne słodyczy i kolorowe odznaki. Po akademii wszyscy spędzili miło czas przy suto zastawionym stole słodyczami, owocami i sokami. Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów na drodze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

Wychowawcy:
Aneta Kozak, Grażyna Ustupska

Opublikowano Aktualności

NOWY PATRON I SZTANDAR SZKOŁY

podziekowania

TEKST PODZIĘKOWANIA

9 listopada 2018 r., w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, mieliśmy zaszczyt przeżywać podniosłą uroczystość, w trakcie której nasza szkoła otrzymała nowe imię oraz sztandar.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowaną przez biskupa Mieczysława Cisło, który poświęcił nowy sztandar, przyniesiony przez rodziców: Magdalenę Grzywacz, Grażynę Ozgę i Jacka Jusiaka. Ksiądz biskup powiedział: Zawierzamy dziś Panu Bogu zarówno naszą ojczyznę, jak i waszą  społeczność szkolną, by szkoła jednym głosem mówiła z domem rodzinnym i Kościołem, bo w wolnej Polsce stanowimy tę jedność.
Po Mszy Świętej, przy wtórze dźwięków orkiestry i pod bacznym okiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszenkach, poczty sztandarowe Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej okręg Kraśnik, Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie, zaproszeni goście, a także delegacje pracowników szkoły, uczniów i rodziców w uroczystym pochodzie udały się na Cmentarz Legionistów. Tam, po krótkiej modlitwie w intencji poległych żołnierzy, nastąpiło złożenie wieńców.
Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie z wielką radością mogłam powitać całą społeczność szkolną, rodziców oraz liczne grono znamienitych gości, pragnących razem z nami przeżywać tę podniosłą chwilę, w której nasza szkoła miała wrócić do swojego pierwszego patrona i otrzymać imię Józefa Piłsudskiego oraz nowy sztandar.
Po uroczystym wyprowadzeniu sztandaru Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, wysłuchaliśmy uzasadnienia zmiany imienia patrona szkoły. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Józef Piłsudski był już patronem naszej szkoły w latach 1934-1939. W związku z sytuacją polityczną okresu powojennego, nowym patronem szkoły został Tadeusz Kościuszko – człowiek niezwykle zasłużony w historii naszego kraju, który jednak, w przeciwieństwie do Józefa Piłsudskiego, nie był bezpośrednio związany z historią naszej miejscowości. Gdy z dniem 31 sierpnia 2017 r. zakończyło działalność Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie uznaliśmy za zasadne, aby Szkoła Podstawowa w Jastkowie ponownie otrzymała imię tego wielkiego Polaka – niezłomnego patrioty, wielkiej klasy polityka i męża stanu, legendarnego komendanta I Brygady Legionów. Jesteśmy przekonani, że postać Marszałka będzie dla uczniów i pracowników szkoły doskonałym wzorem i inspiracją w codziennej pracy dla Niepodległej. Chcemy również, aby młode pokolenie Polaków zdobywające wiedzę i umiejętności w murach tej szkoły kształtowało swoje postawy obywatelskie i patriotyczne w oparciu o umiłowanie naszej Małej Ojczyzny, kultywując pamięć o wydarzeniach, które miały miejsce na Ziemi Jastkowskiej.
Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja nowego patrona szkoły. Uczniowie przedstawili sylwetkę i dokonania Józefa Piłsudskiego, obejrzeliśmy także poświęconą mu prezentację multimedialną, przygotowaną przez Panią Marię Dudek. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Marek Wieczerzak – odczytał uchwałę Rady Gminy Jastków w sprawie zmiany imienia szkoły, po czym głos zabrała Pani Teresa Kot – Wójt Gminy Jastków. Przywołała obraz bitwy pod Jastkowem. Podkreśliła poświęcenie i bohaterskie oddanie Legionistów w walce o niepodległą Ojczyznę. Przypomniała piękną kartę naszej szkoły. Przekazując film o bitwie życzyła społeczności szkolnej, by zawsze pamiętała o wartościach ważnych dla każdego Polaka. Następnie honorowi goście i sponsorzy szkoły symbolicznie umocowali gwoździe w drzewcu sztandaru oraz dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej.
Rodzice uczniów przekazali sztandar szkoły Pani Wójt, Matce Chrzestnej Sztandaru Teresie Kot, która następnie przekazała go na ręce Dyrektora Szkoły. Dziękując za ten cenny dar zapewniłam wszystkich, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy naszej szkoły oraz dzieła wychowania młodego pokolenia. W dalszej kolejności nastąpiła krótka prezentacja okazałego Sztandaru: Sztandar ma kształt kwadratu o boku 100 centymetrów. Rewers jest koloru czerwonego. Na jego tle umieszczony jest orzeł biały, z głową zwróconą w prawo i ozdobioną złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Na rewersie umieszczony jest napis: Rzeczpospolita Polska. Awers jest koloru niebieskiego. W centralnej części umieszczona jest sylwetka Józefa Piłsudskiego, a wokół niej widnieje nazwa naszej szkoły. Po przekazaniu sztandaru uczniom odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy Sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele klas.
Odśpiewany został hymn szkoły, a po wyprowadzeniu sztandaru głos zabrali dostojni goście. W swoich przemówieniach podkreślali wagę tego, że nasza placówka chce wskazywać dzieciom wartości ponadczasowe i uczyć patriotyzmu. Na ręce Dyrektora Szkoły przekazali Gronu Pedagogicznemu i uczniom podziękowania za entuzjazm, za chęć zdobywania wiedzy i dzielenia się nią. Życzyli sukcesów edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacji wszelkich planów i zamierzeń.
Prowadzące uroczystość Panie: Dorota Rejmak i Marzena Pawłowska zaprosiły następnie wszystkich do obejrzenia pięknej i wzruszającej części artystycznej, przedstawiającej wydarzenia historyczne związane z Bitwą pod Jastkowem, przygotowanej pod kierunkiem Pań: Marzeny Pawłowskiej, Ewy Klimowicz i Katarzyny Wszelakiej.
Uroczystość zakończyły słowa podziękowań, jakie w imieniu całej społeczności szkolnej skierowałam w stronę naszych drogich gości. Za uświetnienie swoją obecnością tej historycznej dla naszej szkoły chwili raz jeszcze pragnę gorąco podziękować Jego Ekscelencji ks. biskupowi, ks. proboszczowi, ks. kanonikowi, przedstawicielom władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz Lubelskiego Kuratorium Oświaty, pocztom sztandarowym i delegacjom. Dziękuję wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób wspiera nas słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Serdeczne podziękowania składam także wszystkim sponsorom i przyjaciołom szkoły, na których hojność zawsze możemy liczyć. Rodzicom, pracownikom szkoły i uczniom bardzo dziękuję za podjęty wysiłek i trud przygotowania uroczystości.

Ewa Depta
Dyrektor Szkoły im. Józefa Piłsudskiego
w Jastkowie

Pełna lista gości:
Wójt Gminy Jastków oraz Matka Chrzestna Sztandaru – Teresa Kot, proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jastkowie – ks. Paweł Kuzioła, ks. kanonik Jan Żukowski, reprezentujący Przemysława Czarnka, Wojewodę Lubelskiego – Marek Wieczerzak, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie – Anna Szczepińska, Radny Powiatu Lubelskiego – Grzegorz Kozioł, Przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Jasik-Biernacka, Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej okręg Kraśnik wraz z delegacją – Generał Brygady  Jerzy Cichocki, Wiceprezes Zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej okręg Kraśnik – Generał Brygady Stanisław Olszewski, Prezes Oddziału Lubelskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Tomasz Dyzma, Prezes Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju – Andrzej Abramowicz, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach wraz z delegacją – Zofia Wieczorek-Nowak, Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Janusz Różycki, Zastępca Wójta Gminy Jastków – Andrzej Dec, Sekretarz Gminy Jastków – Andrzej Krak, Skarbnik Gminy Jastków – Małgorzata Kamińska, Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jastków – Barbara Czubak, reprezentująca Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jastków – Mirosława Małecka, Przewodniczący Rady Gminy Jastków – Marek Wieczerzak, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jastków oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Jastkowie w latach 1992-2002 – Jerzy Sadawa, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jastków – Witold Nakonieczny, radni Gminy Jastków: Maria Wróbel, Teresa Zuchniarz, Jerzy Łapanowski, Roman Chudzik, Zenon Rachańczyk, Edward Płecha, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jastkowie – Marcin Mazurkiewicz, właściciele firmy Ad Rem – Beata i Dariusz Jureccy, Dyrektor byłego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie – Krystyna Zniszczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastkowie w latach 1985-1986 Bolesław Rola z małżonką Janiną Rolą, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach – Beata Dzierżak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie – Anna Ducin, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach – Helena Skomorowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie – Krystyna Wawręta, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jastkowie – Katarzyna Rej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie z s. w Dąbrowicy – Kamil Ziółkowski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie – Wanda Pyszniak-Adamczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie – Magdalena Zarzeka, stomatolog szkolny – Beata Mańkowska, pielęgniarka szkolna – Maria Bicka, pracownik szkolnej służby zdrowia – Jadwiga Wójcik, Sołtys Panieńszczyzny – Paweł Biernacki, sołtys Baraku – Roman Okoń, sołtys Jastkowa – Artur Makuch, radny Gminy Jastków wybrany na nową kadencję – Kazimierz Wójcik, przyjaciel szkoły z Wielkiej Brytanii – Keith Trencher.

 

 

Opublikowano Aktualności

Obiady

JADŁOSPIS na grudzień

JADŁOSPIS na listopad

JADŁOSPIS na październik

JADŁOSPIS na wrzesień

PODSTAWOWE ALERGENY POKARMOWE

Opublikowano Aktualności

Gminny Bieg Sztafetowy „Dla Niepodległej”

   W piątek 19 października 2018 r. odbył się Gminny Bieg Sztafetowy „Dla Niepodległej” zorganizowany  przez nauczycieli wychowania fizycznego w Jastkowie. W tak aktywny sposób uczniowie reprezentujący Szkoły Podstawowe w Snopkowie, Płouszowicach, Tomaszowicach i Jastkowie uczcili pamięć bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę Niepodległości  w 1918 r. Impreza sportowa rozpoczęła się przy Szkole Podstawowej w Snopkowie, gdzie wszystkich uczestników powitała pani dyrektor Anna Ducin. Na linii startu zostali uczniowie klas IV, pozostali uczestnicy zostali rozwiezieni na wyznaczone strefy zmian, gdzie pod opieką nauczycieli z niecierpliwością czekali na swoją kolej. Trasa biegu rozpoczynająca się w Snopkowie, przebiegała wzdłuż malowniczej doliny Ciemięgi i kończyła się na placu szkolnym w Jastkowie. Każdą szkołę reprezentowała sztafeta złożona z  uczniów klas IV, V, VI, VI, VII, VIII oddzielnie w kategorii chłopców i dziewcząt. Uczniowie mieli w sumie do pokonania ok. 5 km. Uczestnicy zaprezentowali bardzo dobry poziom sportowy. Do ostatnich metrów trwała bardzo zacięta rywalizacja.
W klasyfikacji końcowej w kategorii dziewcząt III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Snopkowie, na drugiej pozycji dobiegły dziewczęta z Jastkowa, a zwyciężyły dziewczęta z Tomaszowic. W kategorii chłopców III miejsce zajęła reprezentacja SP Jastków, II miejsce zajęli chłopcy z Tomaszowic a na I miejscu uplasowali się chłopcy ze Snopkowa. Wszyscy uczestnicy po zakończonym biegu udali się na słodki poczęstunek a następnie do sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło uroczyste zakończenie, odczytanie odezwy Józefa Piłsudskiego do uczestników biegu, a Pani Dyrektor Ewa Depta oraz Dyrektor GOKiS w Jastkowie pan Kamil Ziółkowski wręczyli wszystkim uczestnikom nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Słodki poczęstunek oraz zakup nagród dla uczestników możliwy był dzięki sponsorom imprezy, którym serdecznie dziękujemy:
– Cukiernia Williams w Jastkowie
– Bank Spółdzielczy w Jastkowie
– Urząd Gminy w Jastkowie
– Firma Rowerowa „DAP”
Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników biegu czuwała pielęgniarka pani Maria Bicka oraz Policja, którym składamy serdeczne podziękowania.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Opublikowano Aktualności

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły

Tradycją naszej szkoły jest Turniej Piłki Nożnej chłopców o Puchar Dyrektora szkoły, rozgrywany z okazji Dniu Edukacji Narodowej. W poniedziałek 15.10.2018 r. na boisku szkolnym stawiły się reprezentacje klas: 7B, 8A, 8B, 8C, 3B(G) i 3C(G). Zawody były doskonałym sprawdzianem umiejętności technicznych i taktycznych gry w piłkę nożną. Chłopcy zaprezentowali wysoki poziom gry. 3 miejsce zajęła klasa 7B, 2 miejsce klasa 8C. Puchar Dyrektora po bardzo emocjonującym meczu wywalczyli uczniowie klasy 3B(G).

Opublikowano Aktualności

Konkursy kuratoryjne

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
Regulamin 
HARMONOGRAM 
Zakres wymagań dla gimnazjum
Zakres wymagań dla szkoły podstawowej

Opublikowano Aktualności

Integracja Klas IV

05.10.2018 r. uczniowie klas IV naszej szkoły wyruszyli do Kazimierza Dolnego, by lepiej poznać siebie, kolegów i nowych wychowawców. Wspólna zabawa sprawiła wszystkim dużo radości, razem poznaliśmy uroki najpiękniejszego kazimierskiego Wąwozu Korzeniowego, podczas gry miejskiej na Rynku Głównym podziwialiśmy historyczne zabytki i największe tajemnice znane tylko mieszkańcom miasteczka. Wyruszyliśmy również w rejs po Wiśle, nawet Ci, którzy na początku się bardzo bali, docenili piękno przejażdżki po wodzie. Później oddaliśmy się bardziej przyziemnym przyjemnościom- były gry i zabawy, śpiewy przy ognisku… no i oczywiście pieczenie kiełbasek. Uśmiechnięci i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do domu. Mamy propozycję- niech dzień w szkole wygląda tak zawsze.

Wychowawcy klas IV: A. Pochroń, I. Chmielewska, M. Pawłowska

Opublikowano Aktualności