Klauzula informacyjna – RODO

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana (rodzica/ucznia) – danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Jastkowie, tel: 815020419 email: sp.jastkow@wp.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie możliwy jest pod adresem email: iod@jastkow.pl.
  3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Podpis Administratora
Ewa Depta
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie

Reklamy
Opublikowano Aktualności

Konkursy kuratoryjne

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
Regulamin 
HARMONOGRAM 
Zakres wymagań dla gimnazjum
Zakres wymagań dla szkoły podstawowej

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Integracja Klas IV

05.10.2018 r. uczniowie klas IV naszej szkoły wyruszyli do Kazimierza Dolnego, by lepiej poznać siebie, kolegów i nowych wychowawców. Wspólna zabawa sprawiła wszystkim dużo radości, razem poznaliśmy uroki najpiękniejszego kazimierskiego Wąwozu Korzeniowego, podczas gry miejskiej na Rynku Głównym podziwialiśmy historyczne zabytki i największe tajemnice znane tylko mieszkańcom miasteczka. Wyruszyliśmy również w rejs po Wiśle, nawet Ci, którzy na początku się bardzo bali, docenili piękno przejażdżki po wodzie. Później oddaliśmy się bardziej przyziemnym przyjemnościom- były gry i zabawy, śpiewy przy ognisku… no i oczywiście pieczenie kiełbasek. Uśmiechnięci i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do domu. Mamy propozycję- niech dzień w szkole wygląda tak zawsze.

Wychowawcy klas IV: A. Pochroń, I. Chmielewska, M. Pawłowska

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Tydzień Języków Obcych

26 września rozpoczęliśmy obchody Tygodnia Języków Obcych w naszej szkole. Proponowaliśmy muzyczne przerwy – tańczyliśmy podczas Dnia Greckiego zorbę, podczas Dnia Belgijskiego – belgijkę, a podczas Dnia Hiszpańskiego – makarenę. Popularnością cieszyło się malowanie twarzy i paznokci w kolorach flagi danego państwa oraz kolorowanki i krzyżówki tematyczne dla najmłodszych. Tworzyliśmy „żywe flagi” – ubrani w kolory flagi kolejnego państwa na długiej przerwie robiliśmy wspólne zdjęcie. Dla dociekliwych przygotowaliśmy konkursy z kodami QR – na terenie całej szkoły znaleźć można było zaszyfrowane pytania dotyczące danego kraju. Podsumowaniem działań w piątek 28 września była prelekcja dla uczniów klas VII i VIII pt. „Czy język polski może być obcy?”, na której staraliśmy się przedstawić nasz rodzimy język w oczach cudzoziemców.

Za wspólną zabawę dziękują organizatorki Joanna Chomicz-Urbańska, Ewa Klimowicz oraz Katarzyna Majewska

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Ewakuacja próbna

2 października 2018 roku odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, której celem było ćwiczenie uczniów i pracowników szkoły w praktycznym zastosowaniu procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia. O godzinie 9.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami drogami ewakuacyjnymi przedostali się do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Cała ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Opublikowano Aktualności

Dzień Chłopaka

Najlepsze Życzenia !!!

30 września to Dzień Chłopaka. Lubimy naszych panów – tych dużych i tych małych 🙂 Chłopcy otrzymali od klasowych koleżanek różne upominki – to w ramach świętowania w klasach. Ale najwięcej radości wszystkim chłopcom sprawiły muzyczne i taneczne życzenia przygotowane przez dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego. Było baaaardzo miło!!!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: M. Pawłowska, A. Wolak

Opublikowano Aktualności

Wyprawa górska w Sudety

W dniach od 30 września do 4 października br. grupa 18 zapalonych turystów pod opieką pani Jadwigi Obel i Agnieszki Wolak udała się na wycieczkę po pięknych szlakach górskich Sudetów.
Pierwszego dnia po długiej, trwającej ponad 7 godzin podróży odbyliśmy spacer po Stary Mieście Wrocławia. Następnie zakwaterowaliśmy się w schronisku młodzieżowym, gdzie na  spotkaniu przy kominku zaplanowaliśmy atrakcje na kolejny dzień.
Drugiego dnia wcześnie rano, po pysznym śniadaniu byliśmy gotowi do drogi, by spacerować szlakami Gór Izerskich. Przejechaliśmy do Jakuszyc, skąd pieszo udaliśmy się do Schroniska Orle. Kolejny nocleg mieliśmy w schronisku młodzieżowym „Złoty Widok” w Piechowicach Maciejowicach.
Kolejny dzień był dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ zdobyliśmy najwyższy szczyt Karkonoszy. Rano przejechaliśmy do Świdnicy, gdzie spotkaliśmy się z przewodnikiem parkowym i zwiedziliśmy Kościół Pokoju, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie udaliśmy się do Karpacza, skąd pieszo powędrowaliśmy w zmiennych warunkach atmosferycznych do schroniska Samotnia, w którym wypiliśmy ciepłą herbatę. Po krótkim odpoczynku zaliczyliśmy kolejne schronisko  Strzecha Akademicka, z którego udaliśmy się do schroniska Dom Śląski. Zostało nam już niewiele do osiągnięcia wyznaczonego celu. Pomimo silnego wiatru udało się i zdobyliśmy Śnieżkę (1603m n. p. m). Po krótkiej przerwie w czeskim schronisku Czeska Bouda powróciliśmy do Karpacza i naszej bazy noclegowej. Czwartego dnia zdobyliśmy Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt w górach Stołowych. Wieczorem wyszliśmy na dwugodzinne szaleństwo we wrocławskim parku wodnym.
Ostatniego dnia zwiedziliśmy pierwsze w Polsce Afrykarium.  Zobaczyliśmy tam różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. Z żalem  udaliśmy się w powrotną drogę do domu.
Wyprawa górska była wspaniałą możliwością aktywnego spędzania czasu, zobaczenia ciekawych miejsc, atrakcyjnych szlaków górskich oraz na lepsze poznanie kolegów i koleżanek. Już teraz planujemy kolejną ciekawą wyprawę na wiosnę.

Agnieszka Wolak, Jadwiga Obel

Opublikowano Aktualności

Bieg „Szlakiem Legionów”

26 września 2018 roku odbył się XVIII Bieg Przełajowy „Szlakiem Legionów” w Dąbrowicy. Naszą szkołę reprezentowało 77 uczniów z klas IV-VIII pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie klas IV-VI mieli do pokonania dystans 800 metrów, natomiast klas VII-VIII – 1600 metrów. Miejsca na podium zdobyli: Patryk Skirzewski – I miejsce w kategorii klas V, Karolina Kawiak – I miejsce w kategorii klas VII, Emilia Konefał – III miejsce kategoria klas VII. W klasyfikacji drużynowej zdobyliśmy III miejsce, za które otrzymaliśmy piękny puchar. Wszystkim zawodnikom gratulujemy!

Nauczyciele wychowania fizycznego

Opublikowano Aktualności

Ubezpieczenie uczniów

Informujemy, że decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły będą ubezpieczeni od 1 września 2018 r. w firmie Colonnade Insurance S.A. z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów.

Składkę na ubezpieczenie należy wpłacić do 15 października 2018 r. do przewodniczącego klasowej rady rodziców.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wariant I – składka 38 zł
POLISA
DODATEK I – zmiana nazwy Szkoły
DODATEK II – zmiana okresu ubezpieczenia

Wariant II – składka 55 zł
POLISA
DODATEK I – zmiana adresu Szkoły
DODATEK II – zmiana okresu ubezpieczenia

Szkody będzie można zgłaszać telefonicznie, on-line lub osobiście >>> Formularz

 

Opublikowano Aktualności

Lubelski Festiwal Nauki

Lubelski Festiwal Nauki to cykliczna impreza promująca z jednej strony dorobek Akademickiego Lublina, z drugiej zaś ukazująca naukę „od kuchni” jako źródło inspiracji i klucz do wielkiej przygody. W dniach 15-21 września 2018 r. pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki” odbywał się już XV Lubelski Festiwal Nauki. Uczniowie naszej szkoły w nietypowy sposób realizowali podstawę programową z wielu przedmiotów, poprzez udział w następujących projektach:
Jak zrobić wiersz? Zajęcia typograficzno-literackie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uczniowie uczestniczyli w twórczej zabawie słowem, inspirowanej ruchami artystycznymi z pierwszej połowy XX wieku. Doświadczyli jak wspólnie przygotowany na poczekaniu wiersz może przybierać rozmaite formy i kształty, uzależnione wyłącznie od wyobraźni i inwencji czytelnika.
Co dawniej czytali księża? w Muzeum starodruków Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Uczniowie poznali takie miejsce, w którym od wieków kształcą się duchowni, a na co dzień jest niedostępne dla zwiedzających – Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, które kryje w sobie niezwykłą historię i posiada unikatowe zbiory inkunabułów i starodruków.
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie – trzy wieki historii zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, opowiadające o trzech wiekach istnienia Seminarium Duchownego w Lublinie, przepełnionego epokowymi zabytkami, którego mury i wnętrze są świadectwem pięknej historii.
100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Józef Piłsudski inspiracją do wolności. Gra planszowa z nagrodami- projekt zorganizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL. W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 r., projekt był poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, nowemu patronowi naszej szkoły. Pierwsza część projektu, przedstawiona w formie prezentacji, była okazją do zapoznania się z życiorysem, ciekawostkami, publikacjami dotyczącymi pierwszego marszałka Polski. W drugiej części warsztatów, uczestnicy (w grupach) wzięli udział w grze planszowej, podczas której odpowiadali na pytania związane z osobą Józefa Piłsudskiego. Zwycięska grupa otrzymała nagrody książkowe. Projektowi towarzyszyła wystawa eksponatów oraz książek dotycząca postaci Józefa Piłsudskiego.

Katarzyna Majewska

 

Opublikowano Aktualności

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”

19 września 2018 r. uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie wzięły udział w projekcji filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” oraz prelekcji historyka IPN na temat historii lotnictwa polskiego i udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię podczas II wojny światowej. Film Denisa Delicia został zainspirowany bestsellerem autorstwa Arkadego Fiedlera. Uczniowie byli pod wrażeniem odwagi i bohaterstwa polskich pilotów. Film pozytywnie zaskoczył mnogością planów, zmianami lokalizacji, ucieczkami w przedwojenną retrospekcję i… widowiskowością batalistycznych scen, a klimat tamtych dni oddała doskonała muzyka. Każdy miał okazję poznać dokonania Polaków, które na trwałe zapisały się w historii wojennej Polski i świata.

Marzena Pawłowska

Opublikowano Aktualności