Kadra

Grono Pedagogiczne
w roku szkolnym 2017/2018

Edukacja przedszkolna • Dudziak Teresa
• mgr Kwiatkowska Monika
• mgr Łoboda Sylwia
• mgr Szewczyk Magdalena
• mgr Bogusz Karolina
Edukacja wczesnoszkolna • mgr Dawidziuk Urszula
• mgr Drozd Bożena
• mgr Kania Monika
• mgr Kozak Aneta
• mgr Maleszyk Ewa
• mgr Rejmak Dorota
• mgr Ustupska Grazyna
Język polski • mgr Chmielewska Iwona
• mgr Klimowicz Ewa
• mgr Mirosław Mariola
• mgr Pawłowska Marzena
• mgr Zielińska Monika
Język angielski • mgr Brzozowska Ewa
• mgr Dwornicka Beata
• mgr Kopeć Lidia
• mgr Majewska Katarzyna
• mgr Rola Joanna
• mgr Rowińska Devereux Renata
• mgr Urbańska Chomicz Joanna
Język niemiecki • mgr Grzybowska Marta
Historia i społeczeństwo/Historia • mgr Brzuska Jadwiga
• mgr Kępka Agnieszka
• mgr Kuraszewicz Jodłowska Joanna
• mgr Lewczuk Wioletta
Przyroda • mgr inż. Depta Ewa
• mgr Pochroń Agnieszka
Matematyka • mgr Ciołek Aneta
• mgr Guz Wioletta
• mgr Samoń Teresa
• mgr Tobota Wojciech
Fizyka • dr Rybak Karolina
Chemia • mgr Sikorska Teresa
Geografia • mgr Sapko Aneta
Biologia • mgr Reszka Agnieszka
Plastyka • mgr Dudek Maria
• mgr Maksymiuk Matejko Agnieszka
• mgr Wszelaka Katarzyna
Zajęcia artystyczne • mgr Dudek Maria
• mgr Maksymiuk Matejko Agnieszka
• mgr Wszelaka Katarzyna
Zajęcia techniczne/technika • mgr inż. Paluch Jerzy
• mgr inż. Podkościelna Anna
Muzyka • mgr Wszelaka Katarzyna
Zajęcia komputerowe/informatyka • mgr Guz Wioletta
• mgr inż. Paluch Jerzy
Edukacja dla bezpieczeństwa • mgr Ciołek Aneta
• mgr Obel Jadwiga
Wiedza o społeczeństwie • mgr Dwornicka Beata
• mgr Kuraszewicz Jodłowska Joanna
Wychowanie fizyczne • mgr Marcinkowski Piotr
• mgr Obel Jadwiga
• mgr inż. Podkościelna Anna
• mgr Wolak Agnieszka
Religia • mgr Derkacz Anna
• ks. Kuzioła Paweł
• mgr Włodarczyk Jan
Etyka • mgr Drozd Bożena
• mgr Maleszyk Ewa
Wychowanie do życia w rodzinie • mgr Sikorska Teresa
• mgr Wszelaka Katarzyna
Doradztwo zawodowe • mgr Dudek Maria
Pedagog • mgr Brandt Zielińska Barbara
• mgr inż. Oleśkiewicz Marta
Zajęcia rewalidacyjne • mgr Brzuska Jadwiga
• mgr inż. Oleśkiewicz Marta
• mgr Kwiatkowska Monika
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze • mgr Góźdź Sylwia
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne • mgr Dawidziuk Urszula
• mgr Kania Monika
• mgr Rejmak Dorota
Zajęcia logopedyczne • mgr Pochroń Agnieszka
Biblioteka • mgr Kotyra Anna
• mgr Majewska Katarzyna
Świetlica • mgr Bogusz Karolina
• mgr Brzozowska Ewa
• mgr Dwornicka Beata
• mgr Kopeć Lidia
• mgr Łączna Lender Renata
• mgr Marcowska Katarzyna
• mgr Szewczyk Magdalena

Pracownicy administracji i obsługi
w roku szkolnym 2017/2018

Biedacha Anna

mgr Chyż Joanna

Dec Krystyna

Iwan Elżbieta

Karpińska Bożena

mgr inż. Kot Remigiusz

Kozak Bożena

Kubala Daniel

mgr Lalak Aneta

Lalak Joanna

Łoboda Barbara

Mazurek Elżbieta

Nowomiejski Piotr

Popko Agata

Siekierzyńska Monika

Stępniak Paulina

Suseł Barbara

Tes Ryszard

Woźniak Elżbieta

Wójcik Teresa

 

Reklamy