Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
  3. Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
  5. Egzamin gimnazjalny: 18-20 kwietnia 2018 r.
  6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.
  7.  Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
14.09.2017 Zebranie informacyjne
08.11.2017
07.11.2017
Zebranie rodziców
20.12.2017 Zebranie z rodzicami w sprawie przewidywanych śródrocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania w I okresie
24.01.2018 Zebranie rodziców – wywiadówka za I okres
28.02.2018 Zebranie rodziców uczniów III klas gimnazjalnych
28.03.2018 Zebranie rodziców
14.05.2018 Zebranie z rodzicami w sprawie przewidywanych śródrocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania na koniec roku
  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2017 r.
18 -20 kwietnia 2018 r. (egzaminy gimnazjalne)
21 marca 2018 r.
2 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

  1. Rady klasyfikacyjne:
data klasy
22.01.2018 IV-VII,
II-III(G)
Klasyfikacja za I semestr i zatwierdzenie wyników
23.01.2018 I-III
14.06.2018 IV-VII,
II-III(G)
Klasyfikacja za I semestr i zatwierdzenie wyników
15.06.2018 I-III

 

Reklamy