Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019   3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe  11 – 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  18 – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny  10 – 12 kwietnia 2019 r.
(Termin dodatkowy: 3-5 czerwca)
Egzamin ósmoklasisty  15 – 17 kwietnia 2019 r.
(Termin dodatkowy: 3-5 czerwca)
Zakończenie rocznych zajęć                          dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

17.09.2018 Zebranie rodziców
05.11.2018 Zebranie rodziców / Dni otwarte
18.12.2018 Zebranie z rodzicami w sprawie przewidywanych śródrocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania w I okresie
23.01.2019 Zebranie rodziców – wywiadówka za I okres
07.03.2019 Zebranie rodziców / Dni otwarte
14.05.2019 Zebranie rodziców w sprawie przewidywanych rocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania na koniec roku

Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne

21.01.2019 Klasyfikacja za I okres i zatwierdzenie wyników
14.06.2019 Klasyfikacja roczna i zatwierdzenie wyników

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018 r.
10-12 kwietnia 2019 r. (egzaminy gimnazjalne)
15-17 kwietnia 2019 r. (egzaminy klas VIII)
2 maja 2019 r.

Reklamy